Zespół

Heiko Hinrichs 

Dyplomowany terapeuta rodzinny , od 1993 roku pracuje z klientami indywidualnymi, parami, rodzinami oraz instytucjami. Od  kilkunastu lat zajmuje się metodą Berta Hellingera. Uczestniczył w grupach superwizyjnych B. Hellingera, O. Brinka, G. Webera. Jest założycielem Instytutu Terapii Systemowej "Family Affair" w Bremie, gdzie odbywają się ustawiczne szkolenia dla terapeutów. Prowadzi kursy oraz seminaria w różnych ośrodkach kształcenia, działa także jako superwizor  Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych (DGFS-IAG),członek Grupy Interwizyjnej Rozwiązań Systemowych w Hamburgu (HISA), a także Niemieckiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Rodzinnej (DGSF), posiada Europejski Certyfikat w dziedzinie Psychoterapii (ECP).Aktualnie uczestniczy w szkoleniu z pracy z traumą, doskonaląc swoje kompetencje terapeutyczne.

 

Anna Staszek

 Organizator wydarzeń Family Affair Polska od 2004 roku. Uczestnik dwuetapowego szkolenia z ustawień systemowych w latch 2005 - 2008, prowadzonych przez Heiko Hinrichsa. Na bieżąco bierze udział w grupach superwizyjnych oraz innych szkoleniach pogłębiających kompetencje psychologiczne. trenerskie i terapeutyczne. Pracuje z innymi łącząc metody systemowe , NLP oraz techniki pracy z ciałem. Jej pasją jest taniec.