Warsztaty

CYKL WARSZTATÓW :

STOPY NA ZIEMI - HEIKO HINRICHS - UWAŻNE USTAWIENIA SYSTEMOWE  


"JAK ODKRYĆ SWOJE NAJGŁĘBSZE POTRZEBY I PÓJŚĆ ZA NIMI - IMPULS I RUCH". 
 
1 - 4 PAŹDZIERNIKA 2020 
 
 
 
...jeśli Twoje stopy mogłyby poruszyć się do przodu - w zgodzie z ich ruchem - to dokąd chciałyby pójść?
Bez zbędnych poświęceń i zahamowań, lecz z własną intuicją i radością,
która płynie ze świadomego ruchu...
Skierujmy nasze ciało na jego własną ścieżkę i odkryjmy jego prawdziwy świat i język...

------------------------------------------------------------------------------------------
Warsztat jest zaproszeniem uczestników i wszystkich zainteresowanych osób do połączenia się z własną mocą i osobistymi zasobami oraz talentami.
„Stopy na ziem“ z jednej strony oznaczają odnowienie połączenia z Ziemią, naszą naturalną podstawą i podłożem a jednocześnie z naszym ciałem.
Z drugiej zaś strony – ten tytuł przypomina nam także o zaufaniu do naszych odczuć i uczuć, do zgody na posiadanie odrębnej opinii i pozycji.
Wielu z nas w szczególności w dzieciństwie doświadczało w niektórych sytuacjach braku zaufania, niejasnych, czasem podwójnych komunikatów, które wprowadzały zamieszanie w nas samych. Gubiliśmy wtedy poczucie klarowności, pewności oraz spójności, traciliśmy zaufanie do najbliższego otoczenia.
Podczas warsztatów będziemy uczyć się jak budować zdrowe, chroniące nas granice, odkrywać nasze wnętrze, poszukiwać nowej orientacji wewnątrz i na zewnątrz nas.
Podczas warsztatów pracujemy w z różnymi tematami: z klarownością i zmianą w relacjach, ze znajdywaniem własnego miejsca w systemie rodzinnym, z rewidowaniem i zmianą przekonań, z wzięciem siły od przodków i połączeniem z linią przodków, z kwestiami zdrowia i neutralizowaniem obciążeń, ze stawianiem granic i kochaniem siebie, z pożegnaniem i nowymi początkami, z kwestiami finansowymi i sprawami zawodowymi.
 
PROWADZĄCY:  HEIKO HINRICHS 
Jestem dyplomowanym pedagogiem i terapeutą rodzinnym oraz terapeutą pracy z traumą wg Petera Levine - SE (Somatic Experiencing Practitioner). Pracuję z klientami indywidualnymi, parami, rodzinami oraz instytucjami.
Od dwudziestu lat zajmuję się metodą Berta Hellingera. Uczestniczyłem w grupach superwizyjnych B. Hellingera, O. Brinka, G. Webera i innych.
Jestem założycielem Instytutu Terapii Systemowej "Family Affair" w Bremie i "Family Affair Polska" we Wrocławiu, gdzie odbywają się ustawiczne szkolenia dla terapeutów. Prowadzę kursy oraz seminaria w różnych ośrodkach kształcenia, działam także jako superwizor Niemieckiego Towarzystwa Ustawienia Systemowych (DGfS), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ustawień Systemowych (ISCA), jestem członkiem Somatic Experiencing Niemcy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing (EASE), posiadam Europejski Certyfikat w dziedzinie Psychoterapii (ECP).
 
Cena warsztatu: - z praca wlasna – 690 PLN;
- w roli aktywnego obserwatora (bez pracy wlasnej) – 390 PLN;
Zaliczka płatna do trzech dni po dokonaniu zgłoszenia mailem – 390 PLN gwarantuje miejsce na warsztacie (praca własna) oraz 190 PLN (aktywny obserwator) na konto:
Anna Staszek, ul. Chrobrego 17/3, 50- 024 Wrocław
mbank: 43 1140 2004 0000 3602 4659 3956
W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie do 14 dni do rozpoczęcia warsztatu zwracamy 80 % dokonanej wpłaty, pomiędzy 14 a 7 dni - 50%, a w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu zaliczka nie ulega zwrotowi.
Czas trwania (orientacyjnie) :
Ze względu na przepisy związane z Covid-19 i metraż sali musimy podzielić grupę uczestników na 2 części. Zapisujemy się na jedną konkretną grupę 2-dniową.
I grupa – czwartek i piątek w godzinach 10.00 - 18.00 i 10.00 – 17.00 ( z 2-godzinną przerwą na obiad). OSTATNIE MIEJSCA NA PRACĘ WŁASNĄ;
II grupa – sobota i niedziela w godzinach 10.00 - 18.00 i 10.00 – 17.00 ( z 2-godzinną przerwą na obiad). JUŻ BRAK MIEJSC WOLNYCH NA PRACĘ WŁASNĄ, MIEJSCA SĄ DLA AKTYWNYCH OBSERWATORÓW.
Miejsce : Body4Soul Holistic Fitness Studio, ul.Stysia 45, 53-525 Wrocław.
Dodatkowe informacje :
Anna Muszczyńska – 518 555 788;
Anna Staszek – 501 673 971
w godzinach 10.00 – 17.00 lub mailowo na adres: ustawienia.wroclaw@o2.pl.
Jednocześnie informujemy, że warsztaty ustawień systemowych p. Heiko Hinrichsa odbywają się regularnie 4 razy do roku ( z wyłączeniem czasu Covid 19). Nie wysyłaliśmy przez ostatnie 2 lata informacji na ten temat, gdyż wszystkie miejsca mieliśmy zajęte na długo przed terminem każdych warsztatów. Naszych dawnych uczestników oraz nowe chętne osoby, które potrzebują prac ustawieniowych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z organizatorkami.
 
ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY! ZAPRASZAMY!